Våldsförebyggande arbete Botkyrka, Pernilla Vera jr.