Kalender — Test grupper

Gemensamma möten, forum och utbildningar som genomförs inom Samverkan Stockholmsregionen. Kalendern uppdateras allteftersom.

April

12 april kl. 9-11 (prel)

Regional samordningsgrupp

19 april kl. 9-12

Introduktionsutbildning samordnande

19 april kl. 13-16

Kommunikatörsnätverk

26 april kl. 9-11

Regional chefsgrupp

Maj

30 maj kl. 14-16

Regional samordningsgrupp

31 maj kl. 13-16

Introduktionsutbildning inriktande nivå

Juni

1 juni kl. 13-16

Kommunikatörsnätverk

7 juni kl. 9-11

Regional chefsgrupp

7 juni kl. 13-16

Introduktionsutbildning samordnande

Juli

1 juli kl. 13-16

Möte för kommunikatörsnätverket