Kalender

Gemensamma möten, forum och utbildningar som genomförs inom Samverkan Stockholmsregionen. Kalendern uppdateras allteftersom.


November


9 november kl. 14.00-16.00 – Regional chefsgrupp 

27 november kl. 09.00-12.00 – Övning PDV

28 november kl. 14.00-16.00 – Regional samordningsgrupp

30 november – Introduktionsutbildning samordnande nivå (digital) anmälan ssr.stockholm@lansstyrelsen.se


December


1 december kl. 13.00-14.00 – Presentation VLS regional inriktning

7 december kl. 09.00-11.00 Regional chefsgrupp

2024


Februari


6 februari kl 13.30-15.30 – Regional samordningsgrupp

15 februari kl 09.00-11.00 – Regional chefsgrupp


Mars


21 mars kl 9.00-12.00: Introduktionsutbildning: Regional samverkan vid samhällsstörningar (samordnande)


April


11 april – Introduktionsutbildning Regional samverkan vid samhällsstörningar (inriktande)

16 april kl 14.00-16.00 – Regional Samordningsgrupp

25 april kl 14.00-16.00 – Regional chefsgrupp


Juni


4 juni – kl 14.00-16.00 – Regional samordningsgrupp

13 juni kl 09.00-11.00 – Regional chefsgrupp

September


3 september – kl 14.00-16.00 – Regional samordningsgrupp

12 september kl 09.00-11.00 – Regional chefsgrupp