• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 21 maj - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-05-21 - 09:00

 • 22 maj - Temadag psykologiskt och socialt krisstöd i Stockholms län

  Temadag - Psykologiskt och socialt krisstöd i Stockholms län

  Dagen kommer bl.a. innehålla en föreläsning av Freja Ulvestad Kärki om norska erfarenheter av samverkan av krisstöd vid särskilda händelser, samt presentation och workshop kring vägledningsdokumentet ”Psykologiskt och socialt stöd vid en allvarlig händelse i Stockholms län”.

  Tid: 22 maj kl 8:30-16.00 (inleds med kaffe kl 08.30)
  Plats: Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, Johanneshov

  Om du har frågor eller behöver avanmäla dig, kontakta samordningskansliet via e post: info@samverkanstockholmsregionen.se
  Seminariet är kostnadsfritt.

  Anmälan och information via länk:
  https://forms.gle/t3rSMqCBn1w1C6gn7
  Quality Hotel Globe, Arenaslingan 7, 121 77 Johanneshov, Sverige
  2019-05-22 - 08:30

 • 18 juni - Regional samordningsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-06-18 - 09:00

 • 30 sep - 3 okt Regional samverkanskurs (RSK)
  Kursen är en del i Samverkan Stockholmsregionens utbildnings- och övningsprogram som syftar till att skapa förmåga för samhällsaktörer att hantera störningar, olyckor och kriser genom effektiv samverkan. Syftet med kursen är att ge representanter för samhällsviktiga funktioner möjlighet att öva samverkan i spelform. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha ökat sin generella förmåga att samverka vid större olyckor och kriser. Den vänder sig till personal med nyckelbefattningar i samordnande eller inriktande roll inom egen organisation, till exempel: försvarsmakten, sjukvården, SOS Alarm, räddningstjänsten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, Polisen, trafikaktörer, kommuner och andra samverkande organ.

  Anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-04-10-regional-samverkanskurs-2019.html

  Mer information: Staffan Gröndahl, 010-223 12 45, staffan.grondahl@lansstyrelsen.se

  2019-09-30 -

 • ÖVNING Havsörn

  2019-10-23 -

 • 28 nov - ÖVNING: ARN19
  Flyghändelse, full scaleövning.
  Kontaktperson: Jenny Mellberg, Swedavia, Tel 010-109 11 52
  jenny.mellberg@swedavia.se
  Arlanda flygplats
  2019-11-28 - 08:00

Visa hela kalendern