• Vi lär av varandra

  Kunskapen finns hos aktörernas medarbetare. Genom att träffas och lära av varandra och genom att öva tillsammans, höjer vi förståelsen kring roller, ansvar och behov samt skapar förtroende och tillit. 

 • Stockholmsregionen växer

  Befolkningen ökar snabbt, fler personer rör sig i trafiken och transporterna ökar. Det ställer ökade krav på att resurserna används mer effektivt för att viktiga samhällsfunktioner ska fungera.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad
 • Vi blir bättre tillsammans

  För att kunna hantera störningar, olyckor och kriser effektivt behöver vi samverka. Vi utgår från händelser i vardagen när vi utvecklar samverkan och bygger en krisberedskap.

  Foto: Storstockholms brandförsvar
 • Vårt mål

  Vårt mål är att stärka samhällets förmåga att upprätthålla viktiga samhällsfunktioner. Tillsammans skapar vi ett säkrare och tryggare samhälle och bra framkomlighet - i vardag och kris.

  Foto: Lennart Johansson, Stockholms stad

Kalender -Gemensamma aktiviteter

 • 25-26 sep - Forum för samhällsskydd och beredskap
  25 september: Forum för samhällsskydd och beredskap - programmet innehåller inslag om civilt försvar med krisberedskap och berör ämnen som konsekvensbaserade vädervarningar, hotbild och krigsplaceringar. Anmälan senast 17 sep.
  Program och anmälan till Forumdag 25 sep

  KUNSKAPSSEMINARIET 26 SEPTEMBER ÄR FULLT - HAR DU YTTERLIGARE DELTAGARE I FUNKTION MED NYCKELKOMPETENS SOM INTE ÄR ANMÄLD - MAILA
  havsorn@samverkanstockholmsregionen.se


  26 september - Kunskapsseminarium med tema gråzonsproblematik och samhällets hantering av kärnteknisk händelse. Seminariet utgör en viktig del av förberedelserna till övning Havsörn och riktar sig till representanter från övade funktioner hos aktörerna (inriktande, samordnande, kommunikation). Samtliga organisationer är garanterade 5 platser, vid intresse av fler platser kommer dessa att fördelas när anmälningstiden gått ut. Anmälan senast 17 sep.
  Program och anmälan till kunskapsseminarium 26 sep
  Plats meddelas vid anmälan
  2019-09-25 - 08:00

 • 30 sep - 3 okt Regional samverkanskurs (RSK)
  Kursen är en del i Samverkan Stockholmsregionens utbildnings- och övningsprogram som syftar till att skapa förmåga för samhällsaktörer att hantera störningar, olyckor och kriser genom effektiv samverkan. Syftet med kursen är att ge representanter för samhällsviktiga funktioner möjlighet att öva samverkan i spelform. Målet är att deltagarna efter kursen ska ha ökat sin generella förmåga att samverka vid större olyckor och kriser. Den vänder sig till personal med nyckelbefattningar i samordnande eller inriktande roll inom egen organisation, till exempel: försvarsmakten, sjukvården, SOS Alarm, räddningstjänsten, Länsstyrelsens krishanteringsorganisation, Polisen, trafikaktörer, kommuner och andra samverkande organ.

  Anmälan: https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/kalenderhandelser---stockholm/2019-04-10-regional-samverkanskurs-2019.html

  Mer information: Staffan Gröndahl, 010-223 12 45, staffan.grondahl@lansstyrelsen.se

  2019-09-30 -

 • 1 okt - Regionalt råd

  Plats meddelas genom inbjudan
  2019-10-01 - 13:30

 • 8 okt - Introduktionsutbildning i regional samverkan- Samordnande nivå

  Utbildningen går igenom grunderna för regional samverkan, hur vi arbetar tillsammans och vilka gemensamma rutiner vi har inom Samverkan Stockholmsregionen. Under dagen ges exempel på hur samverkan har genomförts vid faktiska händelser. I kursupplägget ingår flera praktiska moment.
  Anmälan och information:
  https://forms.gle/jnQU9pXn3D2cWHnx6

  Länsstyrelsen Stockholm, Regeringsgatan 66, (lokal Grand)
  2019-10-08 - 08:00

 • 9 okt - PK 4 (Planeringskonferens 4 övning Havsörn)

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-10-09 - 09:00

 • 10 okt - Introduktion regional samverkan (inriktande nivå)

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-10-10 - 13:30

 • 15 okt - Kommunikatörsnätverksmöte

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-10-15 - 12:30

 • 17 okt - Regional samordningsgrupp (telefonmöte)

  2019-10-17 - 09:00

 • 23-24 okt - ÖVNING Havsörn
  Chefsgruppen i Samverkan Stockholms Regionen har gemensamt beslutat att länets aktörer ska delta i övning Havsörn 2019. Den lyfts fram, dels som ett viktigt förberedande moment inför TFÖ 2020, dels som en betydelsefull aktivitet för att nå upp till ambitionen i den gemensamma målbilden 2019-2022.

  Havsörn 2019 är upplagd som en bred simuleringsövning. Den innehåller moment av gråzonsproblematik , med omfattande samhällsstörningar, desinformation och informationspåverkan och inslag av allvarliga antagonistiska handlingar. De olika övningsmomenten kommer belysa möjliga utmaningar för samhällets krisberedskapsförmåga och kommer ställa krav på regionens förmåga att agera koordinerat i beslutade samverkansnivåer. Scenariot ska ge förutsättningar att öva, pröva och fortsatt utveckla förmågeområden inom statlig räddningstjänst, krisberedskap och civilt försvar.

  Som en förberedelse inför huvudövningen kommer ett antal kunskapshöjande åtgärder genomföras.
  Huvudövningen genomförs den 23-24 oktober och kommer att pågå under 36 timmar, vilket ger möjligheter för respektive aktör att pröva sin förmåga till uthållighet.

  2019-10-23 -

 • 5 nov - Regional chefsgrupp och kommunikationschefer

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-11-05 - 13:30

 • 27 nov - Regional samordningsgrupp

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 (lokal meddelas i inbjudan)
  2019-11-27 - 09:00

 • 28 nov - ÖVNING: ARN19
  Flyghändelse, full scaleövning.
  Kontaktperson: Jenny Mellberg, Swedavia, Tel 010-109 11 52
  jenny.mellberg@swedavia.se
  Arlanda flygplats
  2019-11-28 - 08:00

 • 3 dec -Kommunikatörsnätverksmöte

  Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66
  2019-12-03 - 08:30

 • 5 dec - Regional chefsgrupp

  Plats meddelas i utskickad inbjudan
  2019-12-05 - 13:30

Visa hela kalendern