Introduktion till SSR

Här finns en introduktion till Samverkan Stockholmsregionen (SSR) – en kortare beskrivning av samverkansmodellen och hur aktörerna arbetar tillsammans vid samhällsstörningar.
Introduktionen är tänkt att kunna användas av aktörer som ingår i SSR för att öka kunskap och kännedom om vår regionala samverkan, men även av andra intresserade.

Det finns flera varianter av introduktionen med samma innehåll, använd den som passar er bäst.
– Filmad presentation – 12 min (powerpointpresentation med föreläsare, MP4)
Powerpointpresentation med filmad föreläsare (tex. att visa vid möten, obs stor fil 108mb)
Powerpointpresentation utan föreläsare, (tex. för att kunna välja bilder el. kombinera med egna, 4mb)
Talmanus ligger som anteckning i powerpointpresentationerna.
Klicka på fyrkanten längst till höger för att få upp introduktionen på helskärm. För textning av introduktionen: tryck på de tre prickarna och slå på textning.

Förslag på frågeställningar för diskussion
För att ytterligare höja kunskapen och stimulera diskussion om egen aktörs arbete i relation till det aktörsgemensamma som görs genom Samverkan Stockholmsregionen kan ni använda frågorna nedan:

 • Vem i vår organisation representerar oss i arbetet på verkställande, samordnande och inriktande nivå i ordinarie läge och aktiverat läge?
  – Vem mottar kallelser till samverkanskonferenser i vår organisation och hur sprids dessa internt?
 • – Hur eskalerar vi en fråga i vår organisation och vem har huvudansvar för att bedöma behovet av att trycka på ”gröna knappen” (påkalla behov av att gå in i aktiverat läge) eller kontakta Länsstyrelsens TiB för stöd i bedömningen av behoven av aktörsgemensamt arbete?
  – Vilka ärenden som vi kan hamna i kan innebära behov av aktörsgemensamt arbete (inkl. samordnad kommunikation)?
  – Vilken typ av ärenden som andra aktörer primärt hanterar behöver vi ha kännedom om?

Tips för ytterligare diskussion:
För att illustrera skillnaden mellan ordinarie läge och aktiverat läge kan två lägesbilder visas (en från ordinarie läge och en från aktiverat läge, exempel kan hämtas i WIS). Titta tillsammans på lägesbilderna och diskutera innehållet för ökad förståelse för gemensamt arbete i SSR på samordnande nivå.
Exempelvis kan ni diskutera:

 • Vad som skiljer lägesbilderna åt?
 • Hur är nivån på informationen som beskrivs?
 • Vad får vi veta av lägesbilderna, och vad får vi inte veta?

Har du frågor om introduktionen, eller ytterligare frågor om Samverkan Stockholmsregionen – kontakta samordningskansliet: ssr.stockholm@lansstyrelsen.se