Om oss

Vad är Samverkan Stockholmsregionen

  • Samverkan Stockholmsregionen är en gemensam satsning mellan 37 samhällsaktörer i Stockholmsregionen som vill verka för en trygg, säker och störningsfri region. Målet är gemensamma, leveranser som ger ökad effekt vid alla olika former av samhällsstörningar som regionen kan möta.
  • Samverkan Stockholmsregionen kan ses som en gemensam infrastruktur där gemensamma mål, processer, metoder och resurser underlättar och stödjer aktörerna i att nå övergripande mål och de konkreta leveranser som krävs för att åstadkomma skillnad i samhället vid samhällsstörningar.
  • SSR ägs, drivs, bekostas och förvaltas gemensamt av dess medlemsorganisationer. Medlemskapet bygger på frivillighet och insikten att vi står starka tillsammans – varje enskild aktör har begränsat handlingsutrymme och resurser att hantera händelser och störningar i regionen.

Läs hur Samverkan Stockholmsregionen är organiserad och arbetar i modellbeskrivningen.

Modellbeskrivning Samverkan Stockholmsregionen (.pdf 1mb)
Överenskommelse om gemensam funktion för regional samverkan inom ramen för avsiktsförklaringen – En trygg, säker och störningsfri region.