Samverkan Stockholmsregionen (SSR)

Samverkan stockholmsregionen är en etablerad samverkan mellan ett fyrtiotal samhällsaktörer i Stockholmsregionen som tillsammans har ansvar för att hantera störningar och krissituationer i Stockholms län. Tillsammans har aktörerna utvecklat en modell för regional samverkan med gemensamma mål, metoder och resurser som underlättar en samordnad planering och hantering. Vid en störning koordineras åtgärder och kommunikation för att samhället ska kunna fungera så effektivt som möjligt.

Länets alla 26 kommuner, Länsstyrelsen, Mellersta militärregionen, Kustbevakningen, Polisen, Region Stockholm, SOS Alarm, Trafikverket, räddningstjänsten och Stockholms hamnar är deltagande organisationer.

För information om Samverkan Stockholmsregionen, om mål och uppdrag, om arbete som genomförs och vilka aktörer som ingår och övriga frågor – kontakta:

Information om aktuella aktiviteter och möten finns i WIS, kontakta ssr.stockholm@lansstyrelsen.se
För utbildningar och övningar, se även kalendern på lansstyrelsen.se

Du kan också följa Samverkan Stockholmsregionen på LinkedIn